×   HOME NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika3
VEKTORSKA ANALIZA     VEKTORSKA ANALIZA     Derivacija vektorske funkcije


Vektorska funkcija skalarne varijable

Neka $ V_0$ označava skup svih radijus-vektora u pravokutnom koordinatnom sustavu $ (O,\mathbf{i},\mathbf{j}, \mathbf{k})$ [*] [M1, poglavlje 3.4],

$\displaystyle V_0=\left\{ \overrightarrow{OM} \vert M=(x,y,z)\in \mathbb{R}^3\right\}.
$

Definicija 1.1   Vektorska funkcija skalarne varijable (kraće: vektorska funkcija) je svaka funkcija

$\displaystyle \mathbf{w} : D\to V_0,\qquad D\subseteq \mathbb{R}^n.
$

Za svaku točku $ t\in D$ je $ \mathbf{w}(t)$ radijus-vektor pa ga možemo razložiti po komponentama:

$\displaystyle \mathbf{w}(t)=w_x(t) \mathbf{i} + w_y(t) \mathbf{j} + w_z(t) \mathbf{k}.$ (1.1)

Komponente vektorske funkcije su prema tome tri funkcije $ n$ varijabli,

$\displaystyle w_x,w_y,w_z : D\to \mathbb{R}.
$

Za razliku od funkcija jedne ili više varijabli koje smo razmatrali u kolegijima Matematika 1 i Matematika 2, vektorske funkcije nemaju graf u klasičnom smislu te riječi. Umjesto toga definiramo hodograf ili trag vektorske funkcije $ \mathbf{w}$ kao skup svih točaka koje opisuju vrhovi radijus-vektora $ \mathbf{w}(t)$ kada $ t$ poprima vrijednosti iz domene $ D$ .

Primjer 1.1  
i)
Za $ n=3$ možemo promatrati vektorsku funkciju $ \mathbf{w}(T)$ koja svakoj točki u prostoru pridružuje vektor koji opisuje smjer i iznos strujanja zraka (vjetra) u toj točki.
ii)
Posebno nas zanima slučaj kada je $ n=1$ , odnosno kada je $ D\subseteq \mathbb{R}$ . Izrazom

$\displaystyle \mathbf{w}(t)= \cos\pi t  \mathbf{i} + 2\sin\pi t  \mathbf{j} + 2t \mathbf{k},\quad t\in
\mathbb{R},
$

zadana je cilindrična eliptička spirala. Krivulja leži na plaštu eliptičkog cilindra [M2, poglavlje 3.4.5]

$\displaystyle x^2+\frac{y^2}{4}=1,
$

sastoji se od točaka $ (x(t),y(t),z(t))$ gdje je

$\displaystyle x(t)$ $\displaystyle =\cos \pi t,$    
$\displaystyle y(t)$ $\displaystyle =2\sin \pi t,$    
$\displaystyle z(t)$ $\displaystyle =2t.$    

Ovo je ujedno i primjer parametarskog načina zadavanja prostorne krivulje.

Zadatak 1.1   Izračunajte vrijednsti vektorske funkcije iz primjera 1.1 ii) za $ t=0,1/2, 1, 3/2, 2,-1/2$ . Zadanu spiralu prvo skicirajte, a potom nacrtajte pomoću programa NetPlot.

Od sada nadalje pretpostavit ćemo da je $ n=1$ , odnosno $ D\subseteq \mathbb{R}$ .

Definicija 1.2   Vektor $ \mathbf{a}$ je limes vektorske funkcije $ \mathbf{w}:D\to V_0$ u točki $ t_0$ ,

$\displaystyle \mathbf{a}=\lim_{t\to t_0} \mathbf{w}(t),
$

pri čemu je $ t\in(t_1,t_2)\subseteq D$ , ako

$\displaystyle (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) \textrm{ tako ...
...-t_0\vert< \delta \Rightarrow \vert\mathbf{w}(t)-\mathbf{a}\vert< \varepsilon.
$

Ova definicija je formalno jednaka definiciji limesa funkcije jedne varijable [*] [M1, definicija 4.5], s time što $ \vert\mathbf{w}(t)-\mathbf{a}\vert$ označava duljinu vektora $ \mathbf{w}(t)-\mathbf{a}$ odnosno udaljenost vektora $ \mathbf{w}(t)$ i $ \mathbf{a}$ : ako je $ \mathbf{w}(t)$ zadan s (1.1) i

$\displaystyle \mathbf{a}=a_x  \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k},
$

onda je [*] [M1, poglavlje 3.6]

$\displaystyle \vert\mathbf{w}(t)-\mathbf{a}\vert=\sqrt{(w_x(t)-a_x)^2+(w_y(t)-a_y)^2+(w_z(t)-a_z)^2}.
$

Napomena 1.1   Iz definicije 1.2 također slijedi

$\displaystyle \mathbf{a}=\lim_{t\to t_0} \mathbf{w}(t) \Leftrightarrow
\left\{ ...
..._{t\to t_0} w_y(t), \\
a_z=\lim\limits_{t\to t_0} w_z(t).
\end{array}\right.
$

Iz ovog rastava po komponentama i definicija skalarnog i vektorskog produkta (vidi [*] [M1, poglavlje 3.9] i [*] [M1, poglavlje 3.10]) slijede standardne tvrdnje o limesu zbroja i produkta: ako svi limesi postoje, onda vrijedi

$\displaystyle \lim_{t\to t_0} (\mathbf{w} +\mathbf{u})(t)$ $\displaystyle = \lim_{t\to t_0} \mathbf{w}(t) +\lim_{t\to t_0} \mathbf{u}(t),$    
$\displaystyle \lim_{t\to t_0} (\mathbf{w} \cdot\mathbf{u})(t)$ $\displaystyle = \lim_{t\to t_0} \mathbf{w}(t) \cdot\lim_{t\to t_0} \mathbf{u}(t),$    
$\displaystyle \lim_{t\to t_0} (\mathbf{w} \times\mathbf{u})(t)$ $\displaystyle = \lim_{t\to t_0} \mathbf{w}(t) \times\lim_{t\to t_0} \mathbf{u}(t).$    

Nakon što smo definirali limes, prirodno slijedi definicija neprekidnosti koja je identična onoj iz [*] [M1, poglavlje 4.4].

Definicija 1.3   Funkcija $ \mathbf{w}:D\to V_0$ je neprekidna u točki $ t_0\in D$ ako i samo ako je

$\displaystyle \lim_{t\to t_0} \mathbf{w}(t)=\mathbf{w}(t_0).
$

Funkcija $ \mathbf{w}$ je neprekidna ako je neprekidna u svakoj točki $ t\in D$ .

Iz definicije neprekidnosti slijedi da je vektorska funkcija neprekidna ako i samo ako su njene komponente $ w_x$ , $ w_y$ i $ w_z$ neprekidne funkcije. Na primjer, funkcija $ \mathbf{w}$ iz primjera 1.1 ii) je očito neprekidna.

Napomena 1.2   Defincije 1.2 i 1.3 vrijede i kada je $ n>1$ , s time što u definiciji 1.2 umjesto $ \vert t-t_0\vert<\delta$ uzimamo otvorenu kuglu oko točke $ t_0$ , odnosno pišemo $ t\in K(t_0,\delta)$ (vidi [M2, definicija 3.4]).


VEKTORSKA ANALIZA     VEKTORSKA ANALIZA     Derivacija vektorske funkcije