... trokuta1.1
Ovdje $ \vert\cdot \vert$ označava duljinu vektora. Na lijevoj strani nejednakosti se radi o integralu vektorske funkcije, dok se na desnoj strani radi o određenom integralu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... je1.2
Ponekad se u definiciji potencijalnog polja umjesto $ \mathbf{w}=-\mathop{\mathrm{grad}}\nolimits f$ stavlja $ \mathbf{w}=\mathop{\mathrm{grad}}\nolimits f$ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...jednostavna2.1
Krivulja ne presijeca samu sebe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....3.1
Orijentacija plohe uključena je kroz izbor polja jediničnih normala, odnosno o orijentaciji ovisi da li čemo uzeti polje $ \mathbf{n}_0$ ili polje $ -\mathbf{n}_0$ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.