Spirala

Ovaj aplet prikazuje vektor brzine G(t) (gradijent) spirale

x(t)=[a*t*cos(w*t),   b*t*sin(w*t),   v*t]'.

Parametre a, b, w i v, možete birati u intervalu [0,10]. Kada lijevom tipkom miša mijenjate parametar t, crvena točka i vektor brzine se pomiču uzduž krivulje. Pri tome se prikazuju i odgovarajuće koordinate. Pomoću tipke miša možete rotirati sliku.