Slobodan pad

Ovaj aplet ilustrira lobodan pad bez otpora zraka.

Možete zadati početnu visinu y(0) i početnu brzinu y(0)' te izabrati jedan planet Sunčevog sustava. Polje sile teže odabranog planeta je dano u Newton/kg - pri tome je zemljino polje sile teže uzeto kao referentno (100%).