Normala na plohu

Aplet računa i prikazuje jednu od normalu N ili jediničnu normalu n plohe z=f(x,y).

Možete odabrati vrstu normale N ili n, granice za nezavisne varijable x i y te funkciju z=f(x,y) (pritisnite tipku Enter nakon unosa).

Pomoću lijeve tipke miša možete mijenjati vrijednosti od x i y u području parametara -- pri tome se crvena točka i normala pomiču po definiranoj plohi. Pomoću tipke miša možete rotirati sliku u tri dimenzije.