Slijetanje svemirskog broda

Pomoću ovog apleta možete vježbati slijetanje svemirskog broda (bez otpora zraka) na odabrani planet Sunčevog sustava.

Možete zadati početnu visinu y(0) i početnu brzinu y(0)' te odabrati planet. Polje sile teže odabranog planeta dano je u Newton/kg, pri čemi je zemljino polje uzeto kao referentno (100%).

Odgovarajuća diferencijalna jednadžba glasi

m  r(t)''=-g+f(t),

pri čemu je f(t) sila kočenja. Pretpostavljamo da je masa jednaka 1 kg.

Pomoću lijeve odnosno desne ili srednje tipke miša kočite s jednim odnosno dva ili tri motora. Svaki motor ima silu kočenja od 9.8 Newton/kg, odnosno prilikom kočenja s jednim motorom u zemljinom polju sile teže brzina ostaje konstantna. Gorivo je prikazano rvenim stupcem. Goriva ima za 20 s kočenja s jednim motorom odnosno 10 s kočenja s dva motora ili 6.67 s kočenja s tri motora.

Zadatak je sletiti s brzinom između -10 m/s i 0 m/s - u protivnom se letjelica razbije!

Neki od težih zadataka su slijetanje na zemlju s 1000 m visine i slijetanje na Jupiter s 100 m visine.

Možete li izračunati optimalan trenutak paljenja motora?

Zbog čega je za slijetanje u praksi esencijalan otpor atmosfere, koji je ovdje zanemaren?

Promjenu koje još veličine smo zanemarili?