Ispravci

 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu

Ivan Slapničar: Matematika 1, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Split, 2002. i

Ivan Slapničar, Josipa Barić i Marina Ninčević: Matematika 1 - zbirka zadataka,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Split, 2010.

mogu se nabaviti u skriptarnici FESB-a, tel. (021) 305741.


matematika 1 je pilot projekt Hrvatske akademske i istraživačke mreže izrađen na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu


Drugo mjesto na Web festivalu CARNet Users Conference 2004.

Second place at the Web Festival of the CARNet Users Conference 2004.

 

Opis projekta i upute korisnicima   /   Project Description and Users' Guide
Statistika pristupa   /   Access Statistics
Kontakt   /   Contact


Sadržaj
Predavanja Osnove matematike
Linearna algebra
Vektorska algebra i analitička geometrija
Funkcije realne varijable
Derivacije i primjene
Nizovi i redovi
Indeks pojmova
Vježbe Osnove matematike
Linearna algebra
Vektorska algebra i analitička geometrija
Funkcije realne varijable
Derivacije i primjene
Nizovi i redovi
Interaktivni DA / NE kviz Osnove matematike
Linearna algebra
Vektorska algebra i analitička geometrija
Funkcije realne varijable
Derivacije i primjene
Nizovi i redovi
On-line programi NetPlot - crtanje funkcija
Gauss - manipulacija s matricama
Octave On-line - numerički proračuni i crtanje funkcija
Grafički primjeri i animacije Osnove matematike
Linearna algebra
Vektorska algebra i analitička geometrija
Funkcije realne varijable
Derivacije i primjene
Nizovi i redovi
Podsjetnik za učenje Osnove matematike
Linearna algebra
Vektorska algebra i analitička geometrija
Funkcije realne varijable
Derivacije i primjene
Nizovi i redovi
Download (PDF) Predavanja
Zbirka zadataka (dokument se ne može printati)
Podsjetnik za učenje

Zanimljivi linkovi

Matematika 2

Matematika 3

Konačna i primijenjena matematika (Finite Mathematics & Applied Calculus Resource Page)

SOS Mathematics

Grafika za nastavu matematike (Graphics for the Calculus Classroom)

MathePrisma

MATTI Home Page

Matematika 1 Copyright © 1998-2005, Ivan Slapničar. Sva prava pridržana.