Tangens

Ovaj aplet ilustrira trigonometrijsku funkciju tangens. Pomoću lijeve tipke miša namješta se kut x u radijanima, pri čemu se tangens automatski izračuna i prikaže. Napose, tablične vrijednosti su označene žutom bojom.

Kut x možete i utipkati u za to predviđeno polje (Enter). Također možete odabrati da li će se jedinićna kružnica prikazati pomoću intervala [0:2*pi] ili [-pi:pi].