Sinus i kosinus

Ovaj aplet ilustrira trigonometrijske funkcije sinus i kosinus. Pomoću lijeve tipke miša namješta se kut x u radijanima. Sinus i kosinus se automatski izračunaju i prikažu. Napose, tablične vrijednosti su označene žutom bojom.

Kut x možete i utipkati u za to predviđeno polje (Enter). Također možete odabrati da li će se jedinićna kružnica prikazati pomoću intervala [0:2*pi] ili [-pi:pi].