Rotacija i translacija

Ovaj aplet ilustrira rotaciju i translaciju u ravnini pomoću tzv. afine transformacije. Možete birati između dva slova, N ili R. Slovo je prikazano pomoću skupa točaka u ravnini. Svaka točka [x;y] se transformira u točku

[xnovi; ynovi]=[cos(w*t) sin(w*t);-sin(w*t) cos(w*t)]*[x;y] + t*[x0;y0],

pri čemu parametre w, t, x0 i y0 možete slobodno birati.