Pogreška zaokruživanja

Ovaj aplet ilustrira relativnu i apsolutnu pogrešku između brojeva a i b.

Zadajte a i b i potom pritisnite tipku Enter. Apsolutna pogreška je
|a-b|,
a relativna pogreška je
|a-b| / |a|.
Ukoliko se nalaze unutar intervala [-4,4], brojevi a i b su prikazani i na brojevnom pravcu.

Brojeve a i b možete također zadati pomoću miša (bilo pritiskom ili povlačenjem). Broj a (b) postavljate kada se kursor nalazi iznad (ispod) brojevnog pravca.