Prekid funkcije

Aplet ilustrira funkciju

f(x)=sign(1-x)/x,

koja ima neuklonjivi prekid u točkama x=0 i x=1. Funkcija je neomeđena. Nazavisnu varijablu x se postavlja ili pomiče pomoću bilo koje tipke miša za to predviđenom klizaču. Pri tome su odgovarajuća točka na grafu funkcije te vrijednosti x i f(x) jasno prikazani.