Linearno izobličenje

Aplet ilustrira izobličenje u ravnini pomoću linearne transformacije. Možete birati između dva slova, N ili R. Slovo je prikazano pomoću skupa točaka u ravnini. Svaka točka [x;y] se transformira u točku

[xovi; ynovi]=[a b;c d]*[x;y],

pri čemu parametre a, b, c i d možete slobodno birati.