Dijeljenje kompleksnih brojeva

Ovaj applet ilustrira dijeljenje kompleksnih brojeva z1 i z2,
z1 / z2.
Brojevi z1 i z2 se namještaju pomoću proizvoljne tipke miša (prvi klik za z1 i drugi klik za z2). S mišem se tada može pomicati z1 ili z2.

Brojevi z1, z2 i z1 / z2 su prikazani u Kartezijevom i trigonometrijskom obliku.